Daily Archives: 24 Tháng Sáu, 2014

Hội thi của những giáo viên thư viện tâm huyết

Hội thi cán bộ, giáo viên Thư viện giỏi toàn quốc đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức từ năm 2001 dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2013-2014, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội thi cán bộ, giáo viên Thư viện giỏi toàn quốc lần thứ 4.

Tổng Giám đốc NXBGDVN nhận giải thưởng: Trí thức tiêu biểu Việt Nam

Ngày 2/4/2014, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng – Phú Thọ, Nhà giáo ưu tú Ngô Trần Ái – Tổng Giám đốc NXBGDVN đã vinh dự được nhận giải thưởng Trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế – xã hội năm 2013. Đây là giải thưởng do Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.