Monthly Archives: Tháng Mười Một 2014

NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi, tặng quà các em học sinh tỉnh An Giang

Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị: Công ty CP Sách – TBGD miền Nam, Công ty CP Đầu tư và PTGD Phương Nam, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP Sách – TBTH TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức vận động quyên góp tiền mặt, sách và đồ dùng học tập tặng các em học sinh tỉnh An Giang.