Daily Archives: 20 Tháng Năm, 2016

TRIỂN KHAI 2 THÁNG PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC PHỤC VỤ HÈ VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

NXBGD Việt Nam đã triển khai 2 tháng phát hành sách giáo dục (SGD) gồm:

. Tháng phát hành SGD phục vụ hè: từ 20/5 đến 20/6/2016.

. Tháng phát hành SGD phục vụ khai giảng năm học mới: từ 01/7 đến 01/8/2016.