Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN NXBGD VIỆT NAM TẠI KHU VỰC PHÍA NAM

Ông Phạm Văn Hồng - GĐ NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 tại hội nghị.

Ngày 11/7/2016, NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng NXBGD tại Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của khu vực phía Nam tại Cần Thơ.