Monthly Archives: Tháng Năm 2018

LỄ CHUYỂN GIAO CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS) CTY CP HỌC LIỆU VỀ CĐCS NXBGD TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Lãnh đạo NXBGD tại TP. HCM, Cty CP Học Liệu và LĐLĐ TP. HCM dự lễ bàn giao CĐCS Cty CP Học Liệu về CĐCS NXBGD tại TP. HCM

Được sự đồng ý của Đảng ủy NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 18/4/2018 CĐCS Cty CP Học Liệu (trực thuộc LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh) chính thức được chuyển giao về CĐCS NXBGD tại TP. HCM trực tiếp quản lý (theo QĐ số 118/QĐ-LĐLĐ ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh).