Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Bảng giá bán lẻ sách giáo khoa phục vụ năm học 2019-2020

Xem bảng giá chi tiết tại đây

Thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giá sách giáo khoa từ năm học 2019-2020

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, là doanh nghiệp phải tự cân đối, tự hạch toán hoàn toàn, không có sự trợ giá từ ngân sách nhà nước.