Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Bảng giá bán lẻ sách giáo khoa phục vụ năm học 2019-2020

Xem bảng giá chi tiết tại đây

Thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giá sách giáo khoa từ năm học 2019-2020

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, là doanh nghiệp phải tự cân đối, tự hạch toán hoàn toàn, không có sự trợ giá từ ngân sách nhà nước.

Giá SGK hiện hành do NXBGDVN xuất bản và phát hành đã được đăng ký giá với Bộ Tài chính từ năm 2011 và không thay đổi trong suốt 08 năm qua. Trong khi đó, các chi phí đầu vào như chi phí nhân công, chí phí nguyên nhiên vật liệu, chí phí vận chuyển… đều tăng (1) đã khiến cho hoạt động xuất bản – phát hành SGK của NXBGDVN bị lỗ trong những năm gần đây (2).Trước thực tế đó, NXBGDVN đã kiến nghị với Bộ GDĐT, Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ xem xét được điều chỉnh giá bán SGK hiện hành từ năm học 2019-2020.