HỘI THẢO “SGK THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC: NHÌN TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ”

Tiếp nối sự thành công của Hội thảo “SGK theo định hướng phát triển năng lực: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế” của khu vực Miền Bắc được tổ chức từ ngày 16/3 đến 18/3/2018 tại Hà Nội, NXBGDVN đã tổ chức Hội thảo trên tại khu vực Miền Nam từ ngày 20/3 đến 22/3/2018 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo tại khu vực Miền Nam có gần 400 đại biểu bao gồm biên tập viên, họa sĩ, cán bộ làm công tác biên tập – xuất bản của các đơn vị thành viên thuộc NXBGDVN từ Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ; các tác giả, chủ biên, tổng chủ biên tham gia viết SGK của NXBGDVN.

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày do chuyên gia Phần Lan và chuyên gia Đức trình bày các nội dung về thực tế và kinh nghiệm trong việc làm SGK. Qua sự trình bày sinh động, các chuyên gia đã cung cấp những kiến thức quan trọng và kinh nghiệm từ thực tiễn trong việc tổ chức biên soạn SGK theo định hướng phát triển năng lực tại các nước. Nhiều đại biểu đã tương tác với các chuyên gia thông qua phần trao đổi những thắc mắc trong quá trình tham gia viết SGK tại Việt Nam. Các buổi thảo luận trong Hội thảo cũng đã tạo điều kiện cho các biên tập viên, tác giả tiếp cận thêm nhiều kiến thức mới trong việc làm sách.

Đây là một trong những hoạt động bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ biên tập viên, cán bộ quản lý và các tác giả tham gia viết SGD của NXBGDVN.

Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGD Việt Nam - phát biểu khai mạc hội thảo

Ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGD Việt Nam – phát biểu khai mạc hội thảo

Bà Eenariina Hämäläinen - chuyên gia Phần Lan - trình bày các nội dung về thực tế và kinh nghiệm trong việc làm SGK

Bà Eenariina Hämäläinen – chuyên gia Phần Lan – trình bày các nội dung về thực tế và kinh nghiệm trong việc làm SGK

Bà Eenariina Hämäläinen - chuyên gia Phần Lan - trình bày các nội dung về thực tế và kinh nghiệm trong việc làm SGK

Bà Eenariina Hämäläinen – chuyên gia Phần Lan – trình bày các nội dung về thực tế và kinh nghiệm trong việc làm SGK

Bà Eenariina Hämäläinen - chuyên gia Phần Lan - trình bày các nội dung về thực tế và kinh nghiệm trong việc làm SGK

Bà Eenariina Hämäläinen – chuyên gia Phần Lan – trình bày các nội dung về thực tế và kinh nghiệm trong việc làm SGK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *