Lễ ký kết khung hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với các Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực phía Nam

Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN Nguyễn Đức Thái phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức ký kết khung hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo phía Nam. Lễ ký kết nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên hướng tới mục tiêu phát triển công tác giáo dục đào tạo tại địa phương cũng như nâng cao chất lượng biên soạn, xuất bản sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Các Sở GD&ĐT tham gia lễ ký kết bao gồm: Sở GD&ĐT Bình Thuận, Sở GD&ĐT Lâm Đồng, Sở GD&ĐT Long An, Sở GD&ĐT Ninh Thuận, Sở GD&ĐT Tiền Giang, Sở GD&ĐT Kiên Giang.

Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN Nguyễn Đức Thái phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN Nguyễn Đức Thái phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN đã khẳng định năng lực của NXB Giáo dục Việt Nam trong công tác xuất bản, in và phát hành sách, đáp ứng tốt chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc triển khai SGK mới từ năm học 2019-2020.

Ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận.

Ông Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận.

Nhờ có nhiều ý kiến đóng góp, phản biện của các Sở GD&ĐT, chất lượng SGK không ngừng được nâng cao. Những đóng góp đó mang tính định hướng quan trọng trong việc tổ chức đề tài sách tham khảo, bổ trợ cho SGK phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Đại diện các bên tham gia lễ ký kết thỏa thuận khung hợp tác.

Đại diện các bên tham gia lễ ký kết thỏa thuận khung hợp tác.

Thỏa thuận khung hợp tác sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa NXB Giáo dục Việt Nam với các Sở GD&ĐT khu vực phía Nam, góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của địa phương và cả đất nước.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận ký khung hợp tác.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận ký khung hợp tác.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng ký khung hợp tác.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng ký khung hợp tác.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Sở GD&ĐT Long An ký khung hợp tác.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Sở GD&ĐT Long An ký khung hợp tác.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Sở GD&ĐT NinhThuận ký khung hợp tác.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Sở GD&ĐT NinhThuận ký khung hợp tác.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang ký khung hợp tác.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang ký khung hợp tác.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đã ký khung hợp tác với các Sở GD&ĐT trên cả nước.
– 21 tỉnh khu vực phía Bắc.
– 9 tỉnh khu vực Miền Trung.
– 14 tỉnh khu vực phía Nam.
– 6 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: nxbgd.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *