NXB GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH TẶNG SÁCH GIÁO KHOA (SGK) CHO HỌC SINH CON THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (TBLS) VÀ HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Ông Đỗ Thành Lâm - Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh - cùng đại diện Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Hóc Môn trao tặng SGK cho các em HS

Thực hiện chủ trương của NXB Giáo dục Việt Nam về việc triển khai chương trình trao tặng 25.000 bộ SGK cho học sinh là con TBLS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước năm học 2019 – 2020; NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các Sở GD&ĐT, các công ty Sách- TBTH của các tỉnh, thành phố khu vực phía nam để tổ chức trao tặng SGK cho các em học sinh.

Trong các ngày 24,25,26/7/2019, NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng SGK cho các em học sinh tại các địa phương: TP. Hồ Chí Minh (924 bộ SGK), Bến Tre (470 bộ SGK), Lâm Đồng (500 bộ SGK).

Dự kiến tại 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam, NXBGDVN sẽ trao tặng 8.000 bộ SGK cho học sinh là con TBLS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian trao tặng được tổ chức vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2019.

Ông Lê Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP. Hồ Chí Minh - phát biểu tại buổi lễ tặng SGK cho HS TP. Hồ Chí Minh
Ông Lê Hoàng Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP. Hồ Chí Minh – phát biểu tại buổi lễ tặng SGK cho HS TP. Hồ Chí Minh

Ông Phan Xuân Thành - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN - phát biểu tại buổi lễ tặng SGK cho HS TP. Hồ Chí Minh
Ông Phan Xuân Thành – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN – phát biểu tại buổi lễ tặng SGK cho HS TP. Hồ Chí Minh

Ông Phan Xuân Thành - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN - trao Bảng tượng trưng tặng SGK cho đại diện Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP. Hồ Chí Minh
Ông Phan Xuân Thành – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN – trao Bảng tượng trưng tặng SGK cho đại diện Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP. Hồ Chí Minh

Ông Đỗ Thành Lâm - Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh - cùng đại diện Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Hóc Môn trao tặng SGK cho các em HS
Ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh – cùng đại diện Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Hóc Môn trao tặng SGK cho các em HS

Ông Trần Văn Hưng - Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh - trao tặng SGK cho HS TP. Hồ Chí Minh
Ông Trần Văn Hưng – Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh – trao tặng SGK cho HS TP. Hồ Chí Minh

Đại diện NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh và đại diện Cty CP sách - TBTH TP. Hồ Chí Minh trao tặng SGK cho các em HS Huyện Hóc Môn
Đại diện NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh và đại diện Cty CP sách – TBTH TP. Hồ Chí Minh trao tặng SGK cho các em HS Huyện Hóc Môn

Đại diện Phòng Giáo Dục huyện Hóc Môn trao tặng SGK cho các em HS TP. Hồ Chí Minh
Đại diện Phòng Giáo Dục huyện Hóc Môn trao tặng SGK cho các em HS TP. Hồ Chí Minh

Đại diện học sinh được tặng SGK tại TP. Hồ Chí Minh - phát biểu cảm ơn
Đại diện học sinh được tặng SGK tại TP. Hồ Chí Minh – phát biểu cảm ơn

Ông Nguyễn Thành Anh - Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh - trao Bảng tượng trưng tặng SGK cho đại diện Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Bến Tre
Ông Nguyễn Thành Anh – Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh – trao Bảng tượng trưng tặng SGK cho đại diện Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Bến Tre

Ông Nguyễn Thành Anh - Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng SGK cho các em HS tỉnh Bến Tre
Ông Nguyễn Thành Anh – Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng SGK cho các em HS tỉnh Bến Tre

Ông Lê Văn Chín - Phó Giám đốc Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Bến Tre trao tặng SGK cho các em HS tỉnh Bến Tre
Ông Lê Văn Chín – Phó Giám đốc Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Bến Tre trao tặng SGK cho các em HS tỉnh Bến Tre

Đại diện Cty CP sách - TBTH tỉnh Bến Tre trao tặng SGK cho các em HS tỉnh Bến Tre
Đại diện Cty CP sách – TBTH tỉnh Bến Tre trao tặng SGK cho các em HS tỉnh Bến Tre

Ông Trần Văn Hưng - Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh - phát biểu tại Lễ tặng SGK cho HS tỉnh Lâm Đồng
Ông Trần Văn Hưng – Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh – phát biểu tại Lễ tặng SGK cho HS tỉnh Lâm Đồng

Ông Lê Đức - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm - phát biểu tại buổi lễ
Ông Lê Đức – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm – phát biểu tại buổi lễ

Ông Trần Văn Hưng - Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh - trao Bảng tượng trưng tặng SGK cho Đại diện Sở Giáo Dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
Ông Trần Văn Hưng – Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh – trao Bảng tượng trưng tặng SGK cho Đại diện Sở Giáo Dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - GĐ Cty STBTH Lâm Đồng trao bảng tượng trưng quà tặng cho ông Nguyễn Văn Nam - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – GĐ Cty STBTH Lâm Đồng trao bảng tượng trưng quà tặng cho ông Nguyễn Văn Nam – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm

Ông Trần Văn Hưng - Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh - và bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Giám Đốc Cty STBTH Lâm Đồng - trao tặng quà và SGK cho HS
Ông Trần Văn Hưng – Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh – và bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Giám Đốc Cty STBTH Lâm Đồng – trao tặng quà và SGK cho HS

Ông Trần Văn Hưng - Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh - và bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng - trao tặng quà và SGK cho HS
Ông Trần Văn Hưng – Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh – và bà Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng – trao tặng quà và SGK cho HS

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng - và ông Lê Đức - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm - trao quà và SGK cho các em HS
Bà Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng – và ông Lê Đức – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm – trao quà và SGK cho các em HS

Đại diện Sở Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng và đại diện phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm trao tặng quà và SGK cho HS
Đại diện Sở Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng và đại diện phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm trao tặng quà và SGK cho HS

Ông Lê Đức - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm - và bà Nguyễn Thị Kim Phượng - GĐ Cty STBTH Lâm Đồng - trao tặng quà và SGK cho HS
Ông Lê Đức – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm – và bà Nguyễn Thị Kim Phượng – GĐ Cty STBTH Lâm Đồng – trao tặng quà và SGK cho HS

Ông Trần Văn Hưng - Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh - trao tặng SGK cho HS tỉnh Lâm Đồng
Ông Trần Văn Hưng – Phó Giám đốc NXB Giáo Dục tại TP. Hồ Chí Minh – trao tặng SGK cho HS tỉnh Lâm Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *