Monthly Archives: Tháng Bảy 2014

Classbook thế hệ mới – Cùng tạo nền tảng cho đổi mới giáo dục

Ngày 18 tháng 04 năm 2014, tại Hà Nội, Tập đoàn Intel phối hợp với NXBGD Việt Nam, ĐSQ Mỹ và trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội tổ chức Lễ công bố “Classbook thế hệ mới – Cùng tạo nền tảng cho đổi mới giáo dục”. Đây là kết quả của một chuỗi nỗ lực hợp tác giữa các bên nhằm phục vụ chủ trương đổi mới giáo dục của Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo đồng thời hưởng ứng sáng kiến đồng hành cùng chương trình “Máy tính cho cuộc sống” do Bộ Thông tin – Truyền thông khởi xướng.