Monthly Archives: Tháng Một 2023

THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ
Dịch vụ “Thẩm định giá trị tài sản phục vụ công tác thanh lý”

THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ
Dịch vụ “Thi công sửa chữa, cải tạo hố thang”

HỌP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ NXBGDVN KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Cán bộ hưu trí về dự họp mặt nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Nhân dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán Quý Mão, sáng ngày 6/1/2023 NXBGD tại TP. HCM và các đơn vị thành viên khu vực phía Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ với các cán bộ hưu trí tại khu vực TP. HCM.