Monthly Archives: Tháng Bảy 2017

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN NXBGD VIỆT NAM TẠI KHU VỰC PHÍA NAM VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 14/7/2017, Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của khu vực phía Nam và Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng NXBGD tại Cần Thơ tổ chức.

Tham dự Hội nghị có 130 đại biểu của 19 đơn vị thành viên NXBGDVN tại phía Nam và ĐBSCL. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch HĐTV NXBGDVN, đại diện Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các Phòng – Ban của NXBGDVN.