Monthly Archives: Tháng Tám 2017

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG SÁCH GIÁO KHOA PHỤC VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ khai giảng năm học mới 2017-2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa (SGK) phục vụ tới tất cả các địa phương trong cả nước.