CÙNG CÁC NHÀ IN NỖ LỰC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ SÁCH GIÁO KHOA PHỤC VỤ NĂM HỌC MỚI

Ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng quà tặng cho Ông Giám đốc Cty TNHH MTV In Quận đội II

Để đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học mới 2023-2024, Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp, làm việc với các nhà in về công tác triển khai kế hoạch in theo kết quả đấu thầu SGD năm 2023. Đến nay, công tác in – nhập kho SGK phục vụ năm học 2023-2024 tại khu vực phía Nam đang được tích cực thực hiện để đảm bảo đầy đủ – đồng bộ- kịp thời, đáp ứng ứng nhu cầu của các thầy cô giáo, các em học sinh trước ngày khai giảng năm học mới.

Hiện nay, các Công ty in luôn phối hợp và thực hiện bằng nhiều biện pháp tại đơn vị như tăng ca, tăng kíp, tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm để có sách nhập kho cho NXBGD Việt Nam và NXBGD tại TP. HCM. Đồng cảm, chia sẽ những khó khăn và đánh giá cao tinh thần cố gắng của tập thể cán bộ, người lao động của các công ty in, NXBGD Việt Nam và NXBGD tại TP. HCM đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, động viên và gửi tặng đến người lao động (NLĐ) của một số công ty in trong khu vực phía Nam món quà 4.000 hộp sữa/ Công ty để bồi dưỡng sức khỏe cho NLĐ tại các đơn vị.

Ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ tặng quà cho công nhân Cty CP In Khuyến học phía Nam

Ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ tặng quà cho công nhân Cty TNHH MTV in Quân Đội II

Dự và trao quà cho công nhân tại Công ty CP In Khuyến học phía Nam và Công ty TNHH MTV In Quân đội 2 vào sáng ngày 14/6/2023, Ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. HCM đã cảm ơn Ban lãnh đạo các nhà in luôn đồng hành cùng NXBGD Việt Nam và NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua để thực hiện tốt nhiệm vụ xuất bản – in – phát hành các sản phẩm giáo dục. Đồng thời, mong Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, NLĐ của các công ty in cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực, triển khai in nhanh các đầu sách còn lại của kế hoạch để đảm bảo tiến độ, góp phần cùng NXBGD Việt Nam đảm bảo đủ sách phục vụ nhu cầu phát hành trên toàn quốc trước ngày khai giảng năm học mới.

Ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng quà tặng cho Ông Giám đốc Cty CP In Khuyến học phía Nam

Ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng quà tặng cho Ông Giám đốc Cty CP In Khuyến học phía Nam

Ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng quà tặng cho Ông Giám đốc Cty TNHH MTV In Quận đội II

Ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng quà tặng cho Ông Giám đốc Cty TNHH MTV In Quận đội II

Ông Giám đốc Cty TNHH MTV In Quân đội II phát biểu tại Lễ tặng quà

Ông Giám đốc Cty TNHH MTV In Quân đội II phát biểu tại Lễ tặng quà

Trao tặng quà cho công nhân Cty CP In Khuyến học phía Nam và Cty TNHH MTV In Quận đội II

Trao tặng quà cho công nhân Cty CP In Khuyến học phía Nam và Cty TNHH MTV In Quận đội II

Trao tặng quà cho công nhân Cty CP In Khuyến học phía Nam và Cty TNHH MTV In Quận đội II

Trao tặng quà cho công nhân Cty CP In Khuyến học phía Nam và Cty TNHH MTV In Quận đội II

Trao tặng quà cho công nhân Cty CP In Khuyến học phía Nam và Cty TNHH MTV In Quận đội II

Trao tặng quà cho công nhân Cty CP In Khuyến học phía Nam và Cty TNHH MTV In Quận đội II

Trao tặng quà cho công nhân Cty CP In Khuyến học phía Nam và Cty TNHH MTV In Quận đội II

Trao tặng quà cho công nhân Cty CP In Khuyến học phía Nam và Cty TNHH MTV In Quận đội II

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Các nhà in đang tích cực tập trung nguồn lực in sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *