Daily Archives: 17 Tháng Ba, 2021

NXBGD TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA MỚI LỚP 2, LỚP 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT NĂM 2018 TẠI KHU VỰC PHÍA NAM

Thực hiện chủ trương chung của NXBGDVN về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu SGK và TBGD lớp 2, lớp 6 theo Chương trình GDPT năm 2018 đến các địa phương, từ ngày 23/2 đến 15/3/2021, NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên trong khu vực đã tổ chức thực hiện Hội thảo dưới hình thức trực tuyến với 16/17tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và kết nối trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.