Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhân dịp kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (1979 – 2014), tôi xin gửi tới Ban Giám đốc cùng các thế hệ cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh lời chúc mừng nồng nhiệt.

Trong 35 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn đoàn kết gắn bó, nỗ lực phấn đấu, khắc phục nhiều khó khăn thử thách, chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Nhà xuất bản ngày càng lớn mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển giáo dục – đào tạo của đất nước.

Kính chúc Nhà xuất bản Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian tới, góp phần cùng toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *