Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGD Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh

Anh chị em thân mến!

Năm 1979, đất nước ta đang bước vào thời kì xây dựng và phát triển kinh tế. Để phục vụ sự nghiệp giáo dục ở các tỉnh, thành phố phía Nam, Chi nhánh Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, nay là Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, đã được thành lập.

Nhìn lại chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu không ngừng, đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngoài nhiệm vụ tổ chức xuất bản – in – phát hành sách giáo dục phục vụ tốt các năm học cho học sinh, giáo viên và nhu cầu xã hội tại khu vực phía Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng được mối quan hệ tốt với đội ngũ tác giả giàu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong khu vực; xuất bản được nhiều tác phẩm có giá trị, nâng cao dân trí, góp phần tích cực vào sự phát triển giáo dục – văn hóa nước nhà. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng duy trì và phát triển các hoạt động thư viện trường học, tự nguyện tham gia công tác xã hội từ thiện: chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo các mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa, tặng mái ấm tình thương cho những người nghèo; đóng góp tích cực vào quỹ học bổng cho nhiều học sinh khó khăn được tiếp sức đến trường,… Những nghĩa cử cao đẹp này đã góp phần thắp sáng thêm ánh sáng tri thức cho lớp lớp học sinh trong khu vực và cả nước, đặc biệt với những nơi vùng sâu, vùng xa.

Với những thành tích đã đạt được, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh xứng đáng được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của các Ban, Ngành Trung ương và địa phương trao tặng; xứng đáng là đơn vị hậu cần tin cậy của ngành Giáo dục và Đào tạo nước nhà; xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giao phó.

Con đường phía trước nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thử thách. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, toàn ngành Giáo dục đang triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh cần cố gắng hơn nữa để trở thành nhà xuất bản mạnh trong khu vực và cả nước; tiếp tục củng cố và xây dựng hệ thống xuất bản – in – phát hành – cung ứng thiết bị phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục; kiên trì chăm lo công tác thư viện trường học; tích cực làm công tác xã hội từ thiện; hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong khu vực và cả nước.

Xin gửi đến lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh lời chúc: Sức khoẻ, đại đoàn kết, đại thành công.

Chào thân ái!

Ngô Trần Ái
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *